Gym Center

 

Địa điểm: Tầng thượng

Thời gian mở cửa: 24/24

Diện tích: 12m2

(FO quản lý và hỗ trợ khách sử dụng)